Wijzigingen Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Bezaan Vzw is vernieuwd. Johan Lowyck volgt Dirk Decoster op als voorzitter. Wilfried Moutton vervoegt de raad. De Raad van Bestuur Bezaan bestaat verder uit Luc Dewilde en Erik Billiet. De raad neemt vooral beslissingen over het gebouw en technische zaken. Liesbet Billiet (coördinator Ithaka) en Maria Marchand (coördinator woonprojecten) zijn ook telkens aanwezig op de maandelijkse vergaderingen.

Foto van de vernieuwde Raad van Bestuur van vzw de Bezaan met van links naar rechts:
Liesbet Billiet, Johan Lowyck, Wilfried Moutton, Luc Dewilde, Erik Billiet en Maria Marchand.

Advertentie