Bewoners

bewoners

 

De Bezaan is een woonproject voor 8 volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Er wonen ook 2 residenten.

Voorwaarden om als bewoner in aanmerking te komen zijn:

  • beschikken over een VAPH-ticket
  • een verstandelijke beperking en/of autisme hebben
  • geen woning in volle eigendom hebben
  • beschikken over een zekere mate van zelfstandigheid
  • een zekere emotionele draagkracht/stabiliteit hebben
  • financiële draagkracht hebben
  • bij voorkeur een zekere mate van dagbesteding hebben of een bereidheid tot invulling van de dagstructuur

 

Op dit moment zijn er geen appartementen vrij. Wie op de wachtlijst wil geplaatst worden, kan contact opnemen met coördinator Maria Marchand: 059/51.48.10 of info@debezaan.be

Advertenties