Inclusief?

Zo gewoon mogelijk, bijzonder als het moet

Sociale inclusie betekent dat een persoon volwaardig deel uitmaakt van een gemeenschap. Dat hij of zij serieus genomen wordt, woont in een huis in de straat, zich thuis voelt in de buurt,… Het gaat om erbij horen, als volwaardige burger en als gelijkwaardige burger.

De Bezaan is een appartementsgebouw midden in een wijk. De bewoners doen hun boodschappen in het warenhuis en de winkels vlakbij, gaan sporten in hun stad, maken gebruik van het openbaar vervoer, doen er vrijwilligerswerk, hebben ontmoetingen met buurtbewoners, …

De bewoners van de Bezaan beschikken elk over een volwaardig appartement. Er is bewust gekozen om geen gemeenschappelijke leefruimte te voorzien. Er is ook geen constante begeleiding in het gebouw aanwezig.

Wel wordt er bewust een beroep gedaan op niet-professionelen als residenten en als aanspreekpunten voor de bewoners.

Kwaliteit van bestaan is onlosmakelijk verbonden met begrippen als deelname aan de samenleving, maatschappelijke participatie, het onderhouden van relaties, burgerschap en inclusie.

Vzw Ithaka en vzw de Bezaan vinden dat rechten en plichten voor iedereen op een gelijke wijze van toepassing zijn en dat iedereen op gelijke wijze toegang moet krijgen tot deelname aan de samenleving. In die zin kunnen we spreken van burgerschap.

Ithaka en de Bezaan kiezen er radicaal voor om de persoon zelf centraal te plaatsen en de regie bij de persoon zelf en diens netwerk te leggen. Mogen en kunnen kiezen zorgt ervoor dat elke persoon een bepaalde controle krijgt over zijn leven. Op die manier trachten we de kwaliteit van het leven te vergroten.

Zo werd met elke cliënt en diens netwerk samengezeten om een ondersteuningspakket op maat uit te werken. Die ondersteuning kan geboden worden door familie, kennissen en vrijwilligers, maar ook door reguliere en handicapspecifieke diensten. Zo gewoon mogelijk, bijzonder als het moet.

Door deel te nemen aan activiteiten, info te geven aan de omwonenden, allerlei initiatieven op te zetten en ontmoetingskansen te creëren, wordt gewerkt aan een warme buurt.

Advertenties