Ondersteuning

De Bezaan is geen leefgroep. Er is bewust gekozen om geen gemeenschappelijke keuken of woonkamer te voorzien. Wel is er een stukje gemeenschappelijk dakterras. Het motto is ‘zo gewoon mogelijk.’

De acht bewoners wonen er zelfstandig in hun eigen appartement, maar krijgen indien gewenst begeleiding op maat. Dat betekent dat er geen constante begeleiding in het huis aanwezig is, maar dat sommige bewoners wel een beroep doen op diensten die met een bepaalde regelmaat bij hen langs komen.

 

Ithaka zelf biedt geen woonbegeleiding. Wel werd er met elke bewoner en diens netwerk samen gezeten om per persoon een pakket van reguliere en handicapspecifieke diensten samen te stellen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de methodiek van de concentrische cirkels.

concentrisch

Eerst werd gekeken welke taken de bewoner in kwestie zelf wilde of kon opnemen. Vervolgens werd nagegaan waarvoor de ouders of het dichte netwerk konden instaan en vervolgens waarvoor verre familieleden, vrienden, kennissen en vrijwilligers konden worden ingeschakeld.

Daarna werd gekeken wat kon worden ingevuld met reguliere diensten (bijvoorbeeld poetsdienst, pedicure, thuisverpleegster) en pas in laatste instantie werden handicapspecifieke diensten (bijvoorbeeld woonbegeleidingsdiensten) ingeroepen.

 

Alle bewoners van de Bezaan hebben een gevuld leven: ze gaan werken (sommigen betaald, anderen doen vrijwilligerswerk), gaan naar een dagcentrum, doen aan sport of beoefenen hobby’s, al naar gelang hun interesses en talenten.

Advertenties