Residenten


In dit project werd er bewust voor gekozen om ook niet-professionelen in te schakelen voor de ondersteuning van de acht bewoners met een beperking en/of autisme.

Er werd intensief gezocht naar twee residenten. Dat zijn erg geëngageerde burgers die eveneens in het gebouw wonen en aanspreekpunt zijn voor de bewoners.

De acht bewoners of hun netwerk kunnen bij hen aankloppen of kunnen hen telefonisch bereiken bij dringende of onverwachte situaties. Bijvoorbeeld iemand die de deur achter zich dicht heeft getrokken en niet meer binnen kan, iemand die zich ziek voelt en niet goed weet wat te doen,  Maar vooral hebben ze een sociale functieZe slaan een babbeltje op de gang, horen eens hoe het gaat, … zoals een goede buur zou doen.

Er wordt niet verwacht dat de residenten constant of op vaste tijdstippen aanwezig zijn, wel dat zij bereikbaar zijn.

Er wordt niet verwacht dat de residenten met de bewoners activiteiten organiseren, maar dit kan uiteraard wel.

De residenten mogen de bewoners ook wijzen op het naleven van het huisreglement en zorgen mee voor een goede sfeer.

De residenten wonen ook de bewonersvergaderingen bij, samen met de coördinator van de Bezaan en met de maatschappelijk werkster van sociaal verhuurkantoor JOGI.

Onze twee residenten hebben een vrijwilligerscontract met Ithaka. Het zijn dus geen personeelsleden van Ithaka. Het zijn mensen met een eigen job buiten de sociale sector die zich willen engageren om bij dringende of onverwachte situaties bereikbaar te zijn voor de bewoners.

De residenten beschikken per bewoner over de nodige gegevens en hebben een goed contact met het netwerk van de bewoners.

De twee residenten worden gecoacht door Ithaka

Advertentie